Faqja kryesore‎ > ‎

Karta e Studentit

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se ka filluar procesi i pajisjej me kartë studenti.

Veprimet për marrjen e kartës do të kryhen në godinën B, Kati 1, Salla e Këshillit të Profesoreve sipas grafikut të mëposhtëm:

        
Shënim: Studenti duhet të ketë me vete kartën e identitetit.