Faqja kryesore‎ > ‎

Kategorite sociale te cilat perfitojne reduktimin e tarifes se shkollimit.

Update: Shtyrje e afatit per aplikimin per kategorite sociale deri me dt 25 janar 2013.

Te gjithe studentet te cilet iu perkasin kategorive sociale te mbojtura mund te aplikojne per 
perfitimin e reduktimit te tarifes se shkolles (100% Cikli I , 50% Cikli II) deri me date 15 janar 2013
 
Per listen e dokumentave qe duhet te dorezohen do te njoftoheni me e-mail zyrtar te FSHN,
ne nje momente te dyte pasi te keni kryer aplikimin
 
Per te kontrolluar gjendjen tuaj financiare ju lutemi shikoni profilin tuaj te studentit:


Faleminderit per bashkepunimin,


Fakulteti i Shkencave Natyrore

Universiteti i Tiranes

Comments