Faqja kryesore‎ > ‎Kimia‎ > ‎

Kimi DNP

Kimi 
Lenda DATA Grupi A Grupi B  ora
DNP, Viti i parë
MATEMATIKE II 08. O6. 2012 243A,221A   8:00
MATEMATIKE II 08. O6. 2012   243A,221A 10:30
FIZIKE  II 15. O6. 2012 243A,221A   13:00
FIZIKE  II 15. O6. 2012   243A,221A 15:30
KIMI INORGANIKE 22. O6. 2012 243A,221A   13:00
KIMI INORGANIKE 22. O6. 2012   243A,221A 15:30
KIMI ANALITIKE 29. O6. 2012 243A,221A   13:00
KIMI ANALITIKE 29. O6. 2012   243A,221A 10:30
LENDE ME ZGJEDHJE 05. O6. 2012 101 B,111B   13:00
DNP, Viti i dyte
 
KIMI ORGANIKE  II 07. O6. 2012 243A,221A   8:00
KIMI ORGANIKE  II 07. O6. 2012   243A,221A 10:30
KIMI FIZIKE  II 14. O6. 2012 243A,221A   8:00
KIMI FIZIKE  II 14. O6. 2012   243A,221A 10:30
KIMI KOLOIDALE 21. O6. 2012 243A,221A   8:00
KIMI KOLOIDALE 21. O6. 2012 243A,221A   10:30
LENDE ME ZGJEDHJE 29. O6. 2012 SALLA M.C, SALLA I C 10:30
DNP, Viti i trete
KIMI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE 29. O5. 2012 343A,243A 10:30
KIMI E MJEDISIT 05. O6. 2012 343A,243A 10:30
BIOMOLEKULA 11. O6. 2012 343A,243A 13:00
STRUKTURE LENDE DHE KRISTALOGRAFI L.ZGJ 12. O6. 2012 SALLA M.C, SALLA I C   8:00
KRISTALOGRAFI  L.ZGJ 15. O6. 2012 SALLA M.C,221A 8:00
Comments