Faqja kryesore‎ > ‎

KKSHA


UNIVERISTETI I TIRANES

FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES

  

THIRRJE

tiranE,  21 NENTOR,  2015
 
                             THIRRJE PER PJESMARRJE

Departamentet e Biologjisë, Bioteknologjisë, Kimisë dhe Kimisë Industriale, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT, organizojnë :

Konferencën Kombëtare të Shkencave të Aplikuara në 21 Nëntor, 2015.

Kjo konference është mundësi per kërkuesit, lektoret nga universitete vendore si edhe për bizneset apo agjensitë private dhe publike për të diskutuar dhe këmbyer eksperienca apo per të ndërmarrë iniciative të rëndesishme për të gjitha palet.

Propozimet për prezantime ne Konferencë, që do të vlerësohen nga Komiteti Shkencor, mund të jene nga të gjitha fushat e përmendura më poshtë:

 

 


Diagnostika molekulare, biologjia dhe biokimia  mjekësore e patologjive humane;

 

Evidentimi dhe Ruajtja e burimeve natyrore permes bioteknologjive molekulare, citologjike-histologjike;

 

Permiresimi i bimeve me metoda konvencionale dhe ato bioteknologjike;

 

Kulturat Qelizore dhe Indore Bimore;

 

Teknologjite dhe menaxhimi i akuakultures;

 

Ekosistemet dhe Zhvillimi i qëndrueshëm i mjedisit;

 

Biodiversiteti

Mjedisi dhe Shendeti publik;

Ndotja e ujit, tokes, ajrit, biomonitorimi

 

Analiza e te dhenave mjedisore dhe modelimi;

 

Aplikime te Kimise Organike dhe Inorganike; Sensorët dhe biosensorët; 

 

Korrozioni; Ekstraktimi me gaze nën presion; Adsorbim-desorbimi  nga tretesirat me ndajthithes te ngurte;

 

Trajtimi i mbetjeve te ngurta, te lengeta dhe atyre industriale;

 

Lendet e djegshme, monitorimi i cilesise, biokarburantet, energjite e rinovueshme;

 

Produktet ushqimore, vleresimi mikrobiologjik, antimikrobialet natyrore;

 

Materialet ndertimore; Kategoria  ekologjike, Permiresimi  i materialeve të ndërtimit me metoda kimike;


Autoret ftohen të dërgojne abstraktet deri në datën 10 Tetor  2015. Ata do të informohen mbi pranimin e abstrakteve brenda datës 20 Tetor 2015.

 

Pjesëmarrja në Konferencen KKASH nuk do të ketë takse rregjistrimi, por vetëm autoreve prezantues do tu dorëzohet pas rregjistrimit paketa e materialeve të konferences.

 

 

 

 

Instruksionet për autorët

 

 

Ju do të merrni një njoftim me e-mail nëse abstrakti juaj është pranuar, apo për çdo kërkesë/sugjerim që parashtron komisioni shkencor dhe ai organizativ.

 

 

Abstrakti

 

  • Pjesëmarresit që dëshirojnë të prezantojne kontributet e tyre orale apo poster duhet të dergojne një abstrakt deri ne 1 faqe (jo me shume se 250 karaktere) në një format A4, WORD file.
  • Margine duhet te jene 2 cm ne krye dhe fund te faqes dhe 2.5 cm në të dyja krahet e tekstit.
  • Titulli duhet shkruar ne Times New Roman Fond 14 pt., në rreshtin e parë të faqes, me germa kapitale, bold. 
  • Dy rreshta te lira 14 pt. Emri i plotë i autorëve (në fillim mbiemri) dhe më pas perkatesitë bashke me adresat, duhen dhënë në italic, qendër.
  • Emri i autorit prezantues duhet nënvizuar.
  • Abstrakti (që perfshin 4 – 5 keywords) duhet të jetë në Times New Roman font 12 pt., italic.
  • Nje resht 12 pt perpara dhe pas. Lutemi percaktoni si fjalekycin e parë fushën kryesore të abstraktit, sipas fushave të detajuara në Thirrjen e parë.

 

Organizatoret do të synojne botimin e Librit te Abstrakteve përpara ditës së Konferences, ndaj lutemi te zbatohen afatet e dorezimit të abstrakteve të përcaktuara në Thirrjet e Konferencës. 


 
                       KOMITETI SHKENCOR

Prof.Dr.Mynyr Koni, Dekan FSHN, UT 

Prof.Dr. Tefta Rexha, Departamenti i Biologjise, FSHN, UT

Prof.Dr. Margarita Hysko, Departamenti i Biologjise, FSHN, UT

Prof.Dr. Zyri Bajrami, Departamenti i Biologjise, FSHN, UT

Prof.Dr. Murat Xhulaj, Departamenti i Biologjise, FSHN, UT

Prof.Dr. Mirela Lika, Departamenti i Biologjise, FSHN, UT

Prof. Dr. Ariola Bacu, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

Prof. Dr. Zhaneta Zekaj, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

Prof.Asoc. Dr. Ariana Ylli, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

Prof. Dr. Klementina Puto, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

Prof. Dr. Eduard Andoni, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. Dr. Majlinda Vasjari, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. Dr. Kozeta Vaso, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. Dr. Elda Marku, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. Dr. Zana Gace, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. Dr. Marita Nake, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. Dr. Spiro Drushku, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

Prof. Dr. Rozana Troja, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

Prof. Dr. Ilirjan Malollari, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

 

KOMITETI ORGANIZATIV

Prof .Dr. Mirela Lika, Departamenti i Biologjise FSHN, UT

Prof .Dr. Lulëzim Shuka, Departamenti i Biologjise FSHN, UT

Prof .Asoc. Mihallaq Qirjo, Departamenti i Biologjise FSHN, UT

Prof.Asoc.Dr.Rigerta Sadikaj, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

Prof.Asoc.Dr.Valbona Sota, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

Dr.Aida Dervishi, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

Prof. Asoc.Dr. Alma Shehu, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. Dr. Niko Dhamo, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. As. Kledi Xhaxhiu, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. As. Adelajda Andoni, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Prof. Asoc. Laura Shabani, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

Prof.Asoc Luljeta Pinguli, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

Prof. Asoc. Jozefita Marku, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

 

 

SEKRETARIA E KONFERENCES

Dr. Merita Rumano, Departamenti i Biologjise FSHN, UT

Dr. Merita Xhetani, Departamenti i Biologjise FSHN, UT

Dr. Ani Bajrami, , Departamenti i Biologjise FSHN, UT

MSc. Stela Papa, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

MSc. Gledjan Caka, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

MSc.Arjola Ngresi, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT

Dr. Loreta Vallja, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Dr. Nevila Broli, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Msc. Morsina Cipa, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Msc. Bledar Myrtaj, Departamenti i Kimisë, FSHN, UT

Dr. Eldi Lico, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

Dr. Hasime Manaj, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

Prof. Asoc.Dhurata Koraj, Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT

 

 

PERSONA

KONTAKTI

SIPAS DEPARTAMENTEVE:

 

Prof.Dr.Mirela Lika, Departamenti i Biologjise, FSHN, UT e_mail: mirela.lika@fshn.edu.al

Prof.Dr.Elda Marku Departamenti i Kimisë, FSHN, UT,

elda.marku@fshn.edu.al

Prof.Asoc.Dr. Valbona Sota, Departamenti i Bioteknologjise, FSHN, UT,

e_mail:bona_sota@yahoo.com Prof.Asoc.Dr. Ilirjana Boci Departamenti i Kimisë Industriale, FSHN, UT,

e-mail: ilirjana.boci@fshn.edu.al

 

PROGRAMI I KONFERENCËS KOMBËTARE TË SHKENCAVE TË APLIKUARA


Adresat per komunikim me organizatoret e konferences jane :

 

kksha@fshn.edu.al

spiro.drushku@fshn.edu.al


LUTEMI ABSTRAKTET TE DERGOHEN NE TE DYJA ADRESAT

 

Person kontakti ne raste specifike 

Prof. Dr. Spiro Drushku, Pergjegjes i Departamentit te Kimise Industriale, FSHN, UT

             spiro.drushku@fshn.edu.al

Mob.:+ 355674019432

 


Comments