Faqja kryesore‎ > ‎

Konferenca e 10-te Studentore e UNICA me teme " Dream your University in the capital City" ne datat 28 Qershor - 1 Korrik 2020

Hapet thirja per aplikim per studentet e Universitetit te Tiranes per te marre pjese ne Konferencen e 10-te Studentore te UNICA me teme: "Dream your University in the capital city" ne datat 28 Qershor - 1 Korrik 2020! 

Kjo konference organizohet ne Universitetin Nova de Lisboa ne Portugali.


Ftohen te aplikojne:

Studentet e vitit te trete bachelor;

Studentet e nivelit Master;

Studentet Ph.D.

Akomodimi dhe drekat gjate konferences do te mbulohen nga Universiteti Nova de Lisboa.

Universiteti i Tiranes do te mbuloje kostot e udhetimit.

Dokumentat per aplikim:

Certifikate e gjuhes se huaj (gjuha angleze);

Leter Motivimi (ne gjuhen shqipe dhe angleze);

Abstrakt (minimumi 1 faqe A4) mbi temen: " Si e shikoni rolin e universitetit ne kryeqytet ne te ardhmen" ose " Si universiteti mund te trajtoje sfida te zhvillimit irban te kryeqyteteve".

Afati i aplikimit: 03.12.2019

Dokumentat duhen dorezuar te skanuara ne fomatin pdf ne adresen iro@unitir.edu.al te Sektorit te Maredhenjeve me Jashte ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes.