Faqja kryesore‎ > ‎

Kritere dhe Kuota

Kriteret dhe kuotat e pranimeve ne programet e ciklit të parë dhe programet e ciklit te dytë që ofron Fakultetit i Shkencave të Natyrës për vitet akademike 2019-2020 dhe 2020-2021

http://www.fshn.edu.al/home/kritere-ku/kritere    https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/kritere-dhe-kuota/kuota