Faqja kryesore‎ > ‎

Listat e aplikanteve fitues ne Ciklin e Dyte te studimeve

NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET QE KANE APLIKUAR NE PROGRAMET E STUDIMIT MASTER I SHKENCAVE 
DHE MASTER PROFESIONAL TE FSHN SE JANE SHPALLUR LISTAT E FITUESEVE.

Regjistrimet do të zhvillohen nga data 25-28 Tetor, ora 08:00-16:00  pranë sekretarive të departamenteve

SHENIM : Për të tërhequr faturën e regjistrimit kliko  KETU


Departamenti i Biologjise

 Master i Shkencavene Biologji Mjedisore

 Master i Shkencavene Biologji Molekulare

 Master i Shkencavene "Biologji", me profil Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte

 

Departamenti i Bioteknologjise

Master i Shkencave ne Bioteknologji molekulare dhe Industriale

Master profesional ne Bioteknologji

 

Departamenti i Fizikes

Master i Shkencave ne Fizike

Master i Shkencavene"Fizike" me profil "Mesues per arsimin e mesem dhe te larte" 

 

Departamenti i Informatikes

Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni

Master i Shkencave ne Informatike

Master i Shkencave në"Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Master Profesional Informatike Biznesi

Master Profesional Teknologji Informacioni

 

Departamenti i Kimise

Master i Shkencave ne Kimi

Master i Shkencave në"Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

 

Departamenti i Kimise Industriale
  

Master i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore


Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore


Departamenti i Matematikes