Faqja kryesore‎ > ‎

Listat e shpallura për transferimin e studimeve dhe degë të dyta

Shënim : Bazuar në nenin 79 të  RREGULLORES SE UNIVERSITETIT TE TIRANES kreditet minimale për transferimin e studimeve janë 30 (tridhjetë).