Matematik Master I Shkencave

Viti I
25.06-14.07
LENDA DATA SALLA ORA
HYRJE NE DINAMIKEN TOPOLOGJIKE 25.06 304C 8:00-10:00
TEORIA E GRUPEVE 28.06 304C 8:00-10:00
ANALIZE HILBERTIANE 02,07 304C 8:00-10:00
ANALIZE KOMPLEKSE 2 05,07 304C 8:00-10:00
GJEOMETRI PROJEKTIVE 09,07 304C 8:00-10:00
ALGJEBER LINEARE E AVANCUAR 13.07 304C 8:00-10:00
Comments