Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus + ne METU, Turqi

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per semestrine dyte te vitit akademik 2017-2018 per studentet e te tre niveleve (Bachelor, Master dhe Doktorature) ne Universitetin e METU-se ne Turqi.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 23 Tetor, 2017.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al