Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per Bursa Erasmus + ne Turqi per studentet

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte rihapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per semestrin e dyte te vitit akademik 2017-2018 per studentet e te tre niveleve (Bachelor, Master dhe Doktorature) ne Universitetin e METU-se ne Turqi.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 27 Nentor, 2017.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al

Per me shume informacion vizitoni faqen eletronike te Universitetit te Tiranes, http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Metu_22_5_2017/