Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi Aplikimi per Bursa Erasmus + per stafin akademik dhe administrativ

Ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per trajnim te stafit akademik dhe administrativ te UT ne Universitetin e Anadoll-it, Turqi.

Dokumentacioni duhet te dorezohet dorazi ne Rektorat, Drajtoria e Komunikimit, Sektori i Marredhenieve me Jashte si dhe te dergohen te skanuara permes postes eletronike ne adresen iro@unitir.edu.al.

Kohezgjatja e mobilitetit: 5 dite + 2 dite udhetim

Linku per ne Univesitetin e Anadoll-it: http://anadolu.edu.tr/en

Afati per aplikim: 22 Dhjetor, 2017