Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus + per stafin akademik dhe studentet ne Universitetin Teknologjik Biolystok Poloni

Ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per stafin akademik dhe studentet (Bachelor, viti II dhe III dhe Master viti I) e UT-se ne Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, per semestrin e dyte te vitit akademik 2017-2018.

Dokumentacioni dergohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al
 
Afati per aplikim: 15 Janar, 2018

Per me shume informacion mbi bursat mund te kontaktoni ne Zyren per Marredheniet me Jashte ne adresen: iro@unitir.edu.al