Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus + per studentet ne Universitetin Teknik te Riges ne Letoni

Ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet (Bachelor dhe Master) e UT-se ne Universitetin Teknik te Riges ne Letoni.

Dokumentacioni dergohet dorazi ne Rektoratin e UT-se dhe procesi i aplikimit kryhet online, ne linkun: https://incomingexchange.rtu.lv/
 
dheKohezgjatja e mobilitetit per studentet: 5 muaj


Afati per aplikim: 25 Dhjetor, 2017

Per me shume informacion mbi bursat mund te kontaktoni ne Zyren per Marredheniet me Jashte ne adresen: iro@unitir.edu.al