Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per Bursa ERASMUS+ per studentet e UT-se ne Universitetin Teknik te Riges, Letoni

Ne kuader te programit Erasmus + KA107 eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet (Bachelor dhe Master) e UT-se ne Universitetin Teknik te Riges ne Letoni, per semestrin e pare te vitit akademik 2018-2019.

Dokumentet dergohen dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marredhenieve me jashte si dhe te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al

Afati per aplikim: 30 Mars, 2018

Kohezgjatja e mobilitetit per studentet: 5 muaj

Per me shume informacion mbi bursat mund te vizitoni linkun