Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus+ per studentet ne Universitetin Las Palmas De Gran Canaria, Spanje

Ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet (Bachelor, Master dhe Doktorature) e UT-se ne Universitetin Pas Palmas De Gran Canaria ne Spanje
Dokumentacioni dergohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrdhenieve me Jashte si dhe duhet te dergohen te skanuara ne e-mailin: iro@unitir.edu.al
Kohezgjatja e mobilitetit per studentet: 5 muaj

Afati per aplikim: 20 Shkurt,2018

Per me shume informacion mbi bursat mund te kontaktoni ne Zyren per Marredheniet me Jashte ne adresen: iro@unitir.edu,al