Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa mobiliteti per Stafin Akademik ne Universitetin e Lubjanes

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per trajnim per stafin akademik ne fushen e Bioteknologjise prane Universitetit te Lubjanes, Slloveni per vitin akademik 2017-2018.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 24 Korrik, 2017.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al