Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa per studentet ne Universitetin e Ekonomise Varna, Bullgari

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per studentet e nivelit Bachelor  ne Universitetin e Ekonimise Varna, Bullgari per semestrin e dyte te vitit akademik 2017-2018.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 01 Nentor, 2017.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al me subjekt: "Aplikim per burse ne Universitetin e Ekonomise Varna, emri dhe mbiemri i aplikantit"

Per me shume informacion ne lidhje me programet e studimit te ofruara nga Universiteti Ekonimik Varna klikoni ne adresen: https://internacional.ue-varna.bg/en/45/