Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa shkembimi ne Universitetin Perendimor Timisoara, ne Rumani

Ne kuader te programit Erasmus+ eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per stafin administrativ te Universitetit te Tiranes ne Universitetin Perendimor Timisoara, Rumani.

Afati i fundit per te aplikuar eshte me date 23 qershor 2017. Dokumentacioni duhet te dorezohet dorezi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenjet me Jashte si dhe te dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al