Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa_programi Mevlana Exchange_Turqi

Ne kuader te programit Mevlana Exchange eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per studentet e te tre niveleve (Bachelor, Master dhe Doktorature) dhe stafin akademik per mesimdhenie ne Universitetin e Kocaeli ne Turqi, per vitin akademik 2018-2019.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 26 Shkurt, 2018.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al

Per me shume informacion ne lidhje me bursat, vizitoni linkun: