Faqja kryesore‎ > ‎

Mundesi aplikimi per studentet dhe stafin akademik ne Universitetin Masaryk, Ceki

Ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet (Bachelor, Master, PhD), dhe stafin akademik te UT ne Universitetin Masaryk, Ceki

I gjithe procesi i aplikimit kryhet online, ne linkun: 


Kohezgjatja e mobilitetit per studentet: 5 muaj

Kohezgjatja e mobilitetit per stafin akademik: 7 dite


Afati per aplikim: 31 Janar, 2018

Per me shume informacion mbi bursat mund te kontaktoni ne Zyren per Marredheniet me Jashte ne adresen: iro@unitir.edu.al