Faqja kryesore‎ > ‎

Mundësi për bursa mobiliteti për studente dhe stafin akademik në Universitetin La Sapeinza

Në kuader  të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentë dhe stafin akademik në Universitetin La Sapienza, Itali. për vitin akademik 2017-2018

Afati i fundit për aplikim është 11 Prill, 2017.

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit te Tiranës, Drejtoria e Komunikimit si dhe te dergohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al me subjekt "Aplikim për burse ne Universitetin La Sapienza, emri dhe mbiemri tuaj".