Faqja kryesore‎ > ‎

Mundësi Aplikim për Bursa për Kërkuesit e Rinj, në Universitetin Jean, Spanjë

Mundësi Aplikim për Bursa për Kërkuesit e Rinj, në Universitetin Jean, Spanjë

Universiteti Jean, Spanjë (UJA) ka kënaqësinë të njoftojë se mirëpret kërkuesit e rinj në kuadër të programit H2020 (MSCA-IF), Marie Sklodowska -Curie.

Universiteti Jean, Spanjë është në kërkim të kërkuesve të rinj të të gjitha niveleve të karierës së tyre dhe nga të gjitha vendet. Kërkues që punojnë në të gjitha disiplinat

shkencore që nga shërbimet shëndëtësore e deri tek “blue -sky” kanë mundësinë të aplikojnë.

Të gjithë të interesuarit, që duan të aplikojnë për grante kërkimore në Universitetin Jean në kuadër të MSCA-IF, duhet që fillimisht të komunikojnë me një kërkues të

Universitetit Jean
, me qëllim që të vendosin për fushën e përbashkët kërkimore. Listën e Departamenteve dhe Grupeve Kërkimore të UJA mund t’i gjeni në link-et e

mëposhtëme:

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/otri/gruposinv

http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos

Krahas grantit, shkencëtarët apo kërkuesit kanë mundësinë të fitojnë eksperiencë jashtë kufijve të vendeve të tyre, në sektorin privat dhe sidomos, të plotësojnë kualifikimin e

tyre me aftësi apo disiplina të nevojshme për karierën e tyre.

Nëse do të keni nevojë Zyra e Projekteve Ndërkombëtare e Universitetit Jean (OFIPI) mund t’ju ndihmojë për gjetjen e supervizorit tuaj kërkimor. Për më shumë informacione

mund të klikoni në: 
(ofipi@ujaen.es).

Të gjithë përfituesit e kësaj mundësie duhet që të kontaktojnë OFIPI në: http://www.jaenparaisointerior.es/ përpara se të mbërrijnë në UniversitetinJean, në mënyrë që kjo zyrë

të asistojë dhe mbështesë mobilitetin e tuaj.

I gjithë aplikimi kryhet online në link-un: http://bit.ly/1oEAelU

Afati i fundit i aplikimit: 14 Shtator 2016

Për informacione më të detajuara referojuni Manualint të MSCA në:http://bit.ly/1l7Hp3Y dhe tek WP: http://bit.ly/1l7Hp3Y


Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!