Faqja kryesore‎ > ‎NJOFTIM‎ > ‎

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët sipas departamenteve përkatëse ku do të aplikojnë

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Matematikës :

1.      Të jetë i diplomuar në degën e Matematikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës.

2.      Të ketë gradën shkencore “Doktor”.

3.      Preferohet të ketë notëmesatare të lartë të studimeve universitare (mbi 8).

4.      Preferohet të ketë përvojë në mësimdhënie.

 

Kritere përaplikuesit në Departamentin e Matematikës së Aplikuar:

1.      Të jetë i diplomuar në IMI,  ose  Matematikë 5-vjeçare.

2.      Të ketë mesatare të lartë ( mbi  8).

3.      Për lëndët aplikative, do parapëlqeheshin persona që zbatojnë metoda matematikore në punën e tyre.

4.      Preferohet të ketë përvojë në mësimdhënie.


Kritere për aplikuesit në Departamentin e Kimisë :

1.      Të jetë i diplomuar ne degën e Kimisë, Kimi Ushqimore, Kimi Industriale dhe Mjedisore.

2.      Të ketë mbaruar bachelor dhe master në drejtimet Kimi.

3.      Preferohen kandidatët të cilët kanë gradën shkencore “Doktor” ose të jenë në proces.


Kritere për aplikuesit në Departamentin e Kimisë Industriale:

1.      Të jetë i diplomuar në degën e Kimisë Industriale, Kimi dhe Farmaci.

2.      Preferohet të ketë përvoje në mësimdhënie dhe në zhvillimin e laboratoreve.

3.      Preferohen kandidatët të cilët kanë gradën shkencore “Doktor” ose të jenë në proces.

 

 

Kritere për aplikuesit në Departamentin Biologjisë:

1.      Të kenë Diplomë në “Biologji” ose “Biologji-Kimi”.

2.      Të kenë së paku titullin Doktor.

3.      Të kene qenë ose të jenë të punësuar në një IAL, ose institucion kërkimor.

 

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Bioteknologjisë :

1.      Të jetë i diplomuar ne degën e Bioteknologjisë ose degë ekuivalente me të.

2.      Preferohet të ketë përvojë në mësimdhënie, dhe zhvillimin e laboratoreve specifike.

3.      Preferohen kandidatët të cilët kanë gradën shkencore “Doktor” ose të jenë në proces.


Kritere për aplikuesit në Departamentin e Fizikës :

1.      Të jetë i diplomuar në degën e Fizikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës ose në universitete jashtë vendit.

2.      Preferohet të ketë mesatare të lartë të studimeve universitare mbi 8. Bachelor dhe 8.5  Master Shkencor.

3.      Preferohet të ketë përvojë në mësimdhënie.

4.      Preferohen kandidatët të cilët kanë gradën shkencore “Doktor”.


Kritere për aplikuesit në Departamentin e Informatikës :

1.      Te jetë i diplomuar në "Master i Shkencave në Informatikë", "Master i Shkencave në Teknologji Informacioni" ose Diplome të Integruar të njëvlefshme  në universitete jashtë vendit.

2.      Preferohet të ketë përvojë në mësimdhënie së paku si pedagog i jashtëm në departamentin e Informatikës, FSHN,UT.

3.      Preferohet të ketë kryer studimet në FSHN, UT

4.      Preferohet të njohë gjuhën angleze