Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim mbi afatet kohore për aplikim, shqyrtim, ankimim dhe regjistrim të studentëve në ciklin e dytë, për vitin akademik 2019-2020

Bazuar në Udhëzimin 17, datë 30.07.2019 të MASR-it "Disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 10, datë 15.05.2019" Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë në vitin akademik "2019-2020", ju njoftojme se janë hapur aplikimet për programet e Ciklit të Dytë të studimeve, Master Shkencor dhe Master Profesional shpallen afatet kohore për aplikim, shqyrtim, ankimim dhe regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve, për vitin akademik 2019-2020.

Aplikimi

07-18 Tetor 2019

Afishimi i rezultateve

23 Tetor 2019

Ankimimi

23-24-25 Tetor 2019

Regjistrimi

28, 29, 30 Tetor 2019