Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim mbi aplikimet per progremt e Ciklit te Dyte te Studimeve

Bazuar  në Udhëzimin Nr. 18, datë 16.08.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

Udhëzimin nr. 15, datë 19.05.2017 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit 

në programet e

ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter 

profesional si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, 

në 

institucionet e arsimit të lartë, në vitin

akademik "2017-2018", ju njoftojme se 

janë hapur aplikimet 

për programet e Ciklit  të Dytë të studimeve, Master Shkencor dhe Master Profesional.


Aplikimet do të kryhen pranë sekretarive të departamenteve në datat 12-20 Tetor 2017, ora 8:00-16:00.


P
ër më shumë informacion kliko: KETU