Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim mbi ceremoninë e diplomimit viti akademik 2016-2017

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë për të gjitha programet e studimit të cilët janë diplomuar 
në vitin akademik 2016-2017 se duke filluar nga data 20-23 Nëntor do të organizohen ceremonitë e diplomimit sipas këtij grafiku :

  I- 20.11.2017 ora 17:00  Salla 412A      Departamenti i Informatikës 

 II- 21.11.2017 ora 17:00  Salla 412A      Departamenti i Kimisë dhe Departamenti i Kimisë Industriale

III- 22.11.2017 ora 17:00 Salla 412A       Departamenti i Biologjisë dhe Departamenti i Bioteknologjisë

IV- 23.11.2017 ora 17:00 Salla 412A       Departamenti i Matematikës, Departamenti i Fizikës dhe Departamenti i Matematikës së Aplikuar

Ceremonia e diplomimit do të përmbyllet me një kokteil për të gjithë të pranishmit.

VO. Veshjet e ceromonisë do të tërhiqen pranë magazinës së fakultetit sipas grafikut të mëposhtëm:

15,16,17 Nëntor 2017 Departamenti i Informatikës,Departamenti i Kimisë,Departamenti i Kimisë Industriale,Departamenti i Biologjisë dhe Departamenti i Bioteknologjisë

21 Nëntor 2017  Departamenti i Matematikës, Departamenti i Fizikës dhe Departamenti i Matematikës së Aplikuar

Veshjet e ceremonisë do të dorëzohen në përfundim të ceremonisë.