Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim mbi konkursin e zhvilluar per personel akademik ne Departamentin e Matematikes

Ju informojme se, ne lidhje me konkursin e zhvilluar per personel akademik ne Departamentin e Matematikes, Komisioni ad-hoc vendosi te shpalle fitues per kete vend pune, Msc. Tedis Ramaj, ne kategorine "Asistente - lektore"