Faqja kryesore‎ > ‎

NJOFTIM MBI REGJISTRIMIN NË CIKLIN E PARË

STUDENTËT DUHET TË DORËZOJNË NË SEKRETARI:

a-     Kopje të Kartës së Identitetit (Studenti duhet të paraqitet personalisht)

b-    2 fotografi

c-    Pagesën 1600 lekë të kryer në Postën Shqiptare ose Bankë të Niv. II

d-    Deklaratën të cilën e plotëson në sekretari

 

Per te shkarkuar dhe printuar faturen kliko : Ketu


REGJISTRIMI DO TË KRYHET SIPAS PROGRAMEVE TË STUDIMIT NË SALLAVE TË MËPOSHTME:       Programi i studimit                 Godina                    Salla                                   Kati

                                                                                                    KIMI                                     A                  LAB. KIMISË                            II

 

                                                                                         KIMI IND. E MJEDISORE          A        LAB.TEKNOLOGJISË KIMIKE      I

   

                                                                                           BIOTEKNOLOGJIA                   C        LAB. I KULTURAVE  INVITRO     I  

                                          

                                                                                                  FIZIKA                                   B                             314                                  III

 

                                                                                                  BIOLOGJIA                           B                            207                                   II


                                                                                    KIMI DHE TEK. USHQIMORE       A                   LAB. I TEK. KIMIKE           II

 

                                                                                          INFORMATIKË                            B                            201                                   II

 

                                                                                  TEK. INFORMACIONI KOM.           C                   209 (LAB.LINUX)                  II

 

                                                                                       MATEMATIKË                                C                            308                                 III

 

                                                                                     ING.MATEMATIKE INFOR.          C                            308                                  III


Për tu njohur me planimetrine e godinave kliko : Ketu

Comments