Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim

CIKLI I PARË I STUDIMEVE (Bachelor)

 

I. Viti i Parë


    a) Sezoni i provimeve do të zhvillohet nga data 26.06.2017-19.07.2017.

    b) Regjistrimi për sezonin e qershorit do të bëhet online nga data 22.05.2017 deri më datë 11.06.2017 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.


II. Viti i Dytë

    a) Sezoni i provimeve do të zhvillohet nga data 26.06.2017-19.07.2017.

    b) Regjistrimi për sezonin e qershorit do të bëhet online nga data 22.05.2017 deri më datë 11.06.2017 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.


III. Viti i Tretë

    a)  Sezoni i provimeve të qershorit do të zhvillohet nga data 12.06.2017-30.06.2017.

    b) Regjistrimi për sezonin e qershorit për studentët e Ciklit të Parë, sistemi me kohë të plotë dhe sistemi me kohë të pjesshme do të bëhet online nga data 

        22.05.2017 deri në datën 04.06.2017  në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.

Kujdes: Studentët e Ciklit të Parë të Studimit, viti i III-të, të cilët kanë provime të mbartura, mund t’i japin në sezonin e qershorit

deri në datën 30.06.2017 
(ku mbaron sezoni sipas strukturës  akademike).  Për provimet  e parashikuara pas kësaj date studentët

duhet të regjistrohen në sezonin e paradiplomimit.

  

     c) Sezoni i paradiplomimit për studentët e vitit të tretë do të jetë nga data 10.07.2017-14.07.2017. 

         Regjistrimi për sezonin e paradiplomimit do të kryhet në datat 4,5,6 Korrik 2017.

         Në këtë sezon ju mund të sezon ju mund të regjistroheni deri në 30 kredite për lëndët e mbartura dhe në 4 lëndë për përmirësim.


     d) Provimi i diplomës për vitin e tretë do të jetë në datë 20.07.2017

          Regjistrimi për provim diplome do të kryhet në datat 16,17 Korrik 2017 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.


Shënim : Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare brenda afatit të caktuar nuk do të lejohen të futen në provime.

 

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (Master i Shkencave)

I. Viti i Parë


    a) Sezoni i provimeve do të zhvillohet nga data 26.06.2017-19.07.2017.

         Regjistrimi për sezonin e qershorit do të bëhet online nga data 30.05.2017 deri më datë 11.06.2017 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.


II. Viti i Dytë

    a) Sezoni i provimeve të paradiplomimit do të zhvillohet nga data 12.06.2017-16.06.2017.

        Regjistrimi për sezonin e paradiplomimit për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, viti II-të  do të bëhet online nga data 22.05.2017 deri më datë 04.06.2017 në faqen

        zyrtare 
www.fshn.edu.al.

        Në këtë sezon ju mund të sezon ju mund të regjistroheni deri në 30 kredite për lëndët e mbartura dhe në 4 lëndë për përmirësim.


   b) Provimi i diplomës do të zhvillohet nga data 10.07.2017-14.07.2017.

        Regjistrimi për sezonin e diplomimit për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, viti II-të  do të bëhet online nga data 26.06.2017 deri më datë 02.07.2017 në faqen 

        zyrtare 
www.fshn.edu.al.


Shënim : Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare brenda afatit të caktuar nuk do të lejohen të futen në provime.


CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (Master Profesional)

I. Viti i Parë


    a) Sezoni i provimeve do të zhvillohet nga data 26.06.2017-14.07.2017.

         Regjistrimi për sezonin e qershorit do të bëhet online nga data 30.05.2017 deri më datë 11.06.2017 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.


   b) Provimi i diplomës do të zhvillohet në datë 20.07.2017.

        Regjistrimi për sezonin e diplomimit për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, viti I-ë (Master Profesional)  do të bëhet online nga data 16,17 Korrik

        në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.


Shënim : Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare brenda afatit të caktuar nuk do të lejohen të futen në provime.