Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim për plotësimin e kuotave të lira pas raundit te tretë, për vitin akademik 2019-2020

1. Njoftohen të gjithë të interesuarit që kanë aplikuar në Raundin e Tretë në FSHN se fillon procesi i plotësimit të kuotave të lira.

Kandidatët duhet të dorëzojnë kërkesën pranë sekretarisë së regjistrimeve (godina B, kati pare),  në datat 28 dhe 29 Tetor 2019 në orarin 09:00-14:00.

Renditja e kandidatëve do të shpallet në faqen zyrtare të FSHN Brenda datës 29 Tetor 2019.

Regjistrimi i kandidatëve bazuar në renditjen e shpallur dhe kuotat e mbetura do të kryhet VETËM në datë 30 Tetor 2019 ora 14:00, ne godinen B, Kati I pare

Pas këtij orari NUK DO TË KETË ASNJË REGJISTRIM.

2.  Për tu njohur me kuotat e mbetura për çdo program studimi kliko: Këtu

3. Për tu shkarkuar formularin e kërkesës kliko : Këtu