Faqja kryesore‎ > ‎

NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT, PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NGA TROJET, KUOTAT E VECANTA DHE SHTETAS TË HUAJ, VITI AKADEMIK 2020-2021

NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT, PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NGA TROJET, KUOTAT E VECANTA DHE SHTETAS TË HUAJ, VITI AKADEMIK 2020-2021


Kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit si dhe kandidatët e komunitetit rom dhe egjiptian, aplikojnë pranë FSHN në datat: 20.08.2020-18.09.2020.


VEPRIMTARIA

AFATET KOHORE

Aplikim

20.08.2020 - 18.09.2021

Publikim i listave jo përfundimtare të fituesve

23.09.2020

Ankimimi

04.09.2020-06.09.2020

Shpallja e listave përfundimtare të kandidatëve fitues

28.09.2020

Regjistrimi i kandidatit

28.09.2020 - 05.10.2020, FSHN, Godina B, Kati I

Plotësimi I kuotave të mbetura bosh (ulja e vijës)

06.10.2020

Përfundimi i regjistrimeve i të gjithë kandidatëve fitues sipas dokumentave të dorëzuar në momentin e aplikimit.

12.10.2020

 


Listën e dokumentacionit dhe formularët e aplikimit i gjeni duke klikuar: KËTU


Kuotat e pranimit për secilën kategori i gjeni duke klikuar: KËTU