Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim per Debitoret, ne vitin Akademik 2011-2012

Studentet qe figurojne debitor per tarifen se shkollimit per vitin akademik 2011-2012 duhet te bejne verifikimet.


Hyni ne portalin Tuaj (http://education.fshn.edu.al/profiles/ ) per te pare faturat qe rezultojne te papaguara.

Nese e keni kryer pagesen duhet te beni sqarimet perkatese prane deges se finances.

Nese nuk e keni kryer pagesen, printoni faturen arketuese nga portali, kryeni pagesen ne banke dhe dergoni mandat pagesen prane deges se finances brenda dates 20 Dhjetor 2012.

Afati i fundit per sqarimin e pozicionit tuaj financiar ne lidhje me faturat e shkollimit per vitin akademik 2011-2012 eshte data 20 dhejtor 2012.

Pas ketij afati, ne rast se rezultoni perseri debitor, nuk do te keni te drejte te ndiqni vitin akademik 2012-2013 dhe nuk do t'ju ofrohet  asnje sherbim .

 

Faleminderit per bashkepunimin,


Dega e Finances 

Fakulteti i Shkencave Natyrore

Universiteti i Tiranes

Comments