Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim per pagesen e kestit te dyte te vitit Akademik 2012-2013

Te gjithe Studenteve te FSHN, ju bejme me dije se duhet te paguanjne kestin te dyte te tarifes se shkollimit ne FSHN.

Ju mund ta gjeni faturen tuaj ne: http://education.fshn.edu.al/profiles/

Afati I fundit I pageses se kestit te dyte te tarifes se shkollimit eshte data 17 maj 2013.

Pas ketij afati nuk do te lejohet qe te hyni ne ndonje nga provimet e radhes.

 

Faleminderit per bashkepunimin,


Dega e Finances 

Fakulteti i Shkencave Natyrore

Universiteti i Tiranes

Comments