Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim per pagesen e kestit te pare te vitit Akademik 2012-2013

Te gjithe Studenteve te FSHN, ju bejme me dije se duhet te paguanjne kestin e pare te tarifes se shkollimit ne FSHN.

Ju mund ta gjeni faturen tuaj ne: http://education.fshn.edu.al/profiles/

Afati I fundit I pageses se kestit te pare te tarifes se shkollimit eshte data 31 dhjetor 2012.

Pas ketij afati nuk do te lejohet qe te hyni ne ndonje nga provimet e radhes.

 

Faleminderit per bashkepunimin,


Dega e Finances 

Fakulteti i Shkencave Natyrore

Universiteti i Tiranes

Comments