Faqja kryesore‎ > ‎

NJOFTIM PER PERJASHTIM TARIFE

                                                                                                  NJOFTIM

Në lidhje me njoftimin e studentëve që për fitojnë përjashtimin ose reduktimin e tarifës së shkollimit për vitin akademik  2017-2018 të shpallur

në Faqen WEB më dt 06.02.2018 ju sqarojmë se njoftimi për dorëzimin e dokumentacionit deri më  dt09.02.2018 vlen vetëm për studentët e

Ciklit të Parë
.


Përsa u përket studentëve të Ciklit të Dytë deri në daljen e ndonjë Udhëzimi apo Urdhri nga Ministria nuk mund të përfitojnë reduktimin e

tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018.


Nqs dalin Akte të reja Ligjore ose Nënligjore për trajtimin e studentëve të Ciklit të Dytë që iu përkasin kategorive të veçanta do të njoftoheni

menjëherë në faqen WEB të FSHN-së.


Ju kërkojmë ndjesë dhe presim mirëkuptimin Tuaj në lidhje me këtë situatë.


Ju Faleminderit!