Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim për aplikim për anëtar të Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV)

Në bazë të Nenit 9, të Vendimit Nr.5, datë 10.02.2020 për  miratimin e rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe senatin akademik në Universitetin e Tiranës” njoftohentë gjithë anëtarët e PERSONELIT AKADEMIK, si dhe të gjithë STUDENTËT për të vetë kandiduar pranë KZF-së, për anëtar të Komisioneve të Qendrave të Votimit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës.

 

Aplikimi i kandidatëve duhet të kryhet nga data 14.07.2020 deri më 18.07.2020.

 

Kandidatët duhet të dërgojnë kërkesën për aplikim dhe dokumentin e identifikimit (fotokopje) online në adresën kzffshnut@gmail.com


Flete aplikimi per antar KQV


Flete aplikimi per anetar KQV student