Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim për fillimin e procedurave të vetkandidimit për anëtarë të Keshillit te Etikes, perfaqesues te studenteve

Afati kohor i vetekandidimit  eshte nga data 18-21 Mars 2019 prane Sekretarise se Senatit Akademik te UT-se, cdo dite nga ora 8:00-14:00

Dokumentacioni qe duhet te dorezohet nga kandidatet konkurent, perfaqesues te studenteve eshte si me poshte:

1. Kerkese

2. Vertetim qe eshte student

3. Liste notash

Shenim: Studentet kandidate duhet te kene note mesatare mbi 9