Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim për kuotat e lira për vitin akademik 2017-2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit që mund të paraqesin kërkesën për regjistrim në programin Bachelor FIZIKE, pavarësisht nëse nuk kanë aplikuar në këtë program në Raundin e parë dhe të dytë.

Kuotat e lira për këtë program studimi janë 36.

Kërkesat dorëzohen pranë zyrës së regjistrimit në FSHN, në datat 23 dhe 24 Tetor 2017.

Listat e renditura shpallen në datën 25 Tetor 2017.

Regjistrimi kryhet më datë 26 Tetro 2017, ora 09:00-14:00.