Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim për procedurat e APLIKIMIT dhe PRANIMIT për TRANSFERIMET dhe Degët e Dyta në Ciklin e Dytë, Viti Akademik 2020-2021

NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE PRANIMIT PËR TRANSFERIMET DHE DEGËT E DYTA NË CIKLIN E DYTË, VITI AKADEMIK 2020-2021

 

Kandidatët që kërkojnë të ndjekin studimet në një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e studimit të ciklit të dytë mund të aplikojnë 

pranë FSHN në datat: 06.09.2020-19.09.2020.

 

VEPRIMTARIA

AFATET KOHORE

Aplikim

06.09.2020 – 19.09.2020

Publikimi i listave me renditjen e aplikantëve

01.10.2020

Ankimimi

Brenda tre ditëve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve

Shpallja e listave përfundimtare me renditjen e kandidatëve

10.10.2020

Regjistrimi i kandidatit

10.10.2020-14.102020,

FSHN, Godina B, Kati I

Plotësimi i kuotave të mbetura bosh (ulja e vijës)

18.10.2020

 

Listën e dokumentacionit dhe formularët e aplikimit i gjeni duke klikuar: KËTU


Kuotat e pranimit për secilën kategori i gjeni duke klikuar: KËTU