Faqja kryesore‎ > ‎

NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE PRANIMIT PËR TRANSFERIMET DHE DEGËT E DYTA NË CIKLIN E PARË, VITI AKADEMIK 2020-2021

NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE PRANIMIT PËR TRANSFERIMET DHE DEGËT E DYTA NË CIKLIN E PARË, VITI AKADEMIK 2020-2021

 

Kandidatët që kërkojnë të ndjjekin studimet në një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e studimit të ciklit të parë mund të aplikojnë pranë FSHN

 në datat: 02.09.2020 - 13.09.2020.

 

VEPRIMTARIA

AFATET KOHORE

Aplikim

02.09.2020 – 13.09.2020

Publikimi i listave me renditjen e aplikantëve

24.09.2020

Ankimimi

Brenda tre ditëve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve

Shpallja e listave përfundimtare me renditjen e kandidatëve

27.09.2020

Regjistrimi i kandidatit

07.10.2020-11.102020,  FSHN, Godina B, Kati I

Plotësimi i kuotave të mbetura bosh (ulja e vijës)

18.10.2020

 

Listën e dokumentacionit dhe formularët e aplikimit i gjeni duke klikuar: KËTU


Kuotat e pranimit për secilën kategori i gjeni duke klikuar: KËTU