Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim për sezonin e diplomimit

                                                                                                                       NJOFTIM

 

 Në kuadër të administrimit sa më të mirë të sezonit të diplomimit të dimrit po ju informojmë se:

 

CIKLI I PARË I STUDIMIT

I.        Regjistrimi për Provim diplome në sezonin e dimrit për studentët e Ciklit të Parë, sistemi me kohë të plotë dhe sistemi me kohë të pjesshme, të cilët kanë shlyer të gjitha provimet , do

             të bëhet on-line nga data 09-12 Mars 2015 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.

  II.       Provimi i diplomës për studentët e  Ciklit të Parë, Bachelor, viti i III për të gjithë programet e studimit dhe viti i IV për programin Biologji, sistemi me kohë të pjesshme , do të bëhet

             në datën 20 Mars 2015.

 

CIKLI I DYTË I STUDIMIT

  I.        Regjistrimi për Provim diplome në sezonin e dimrit për studentët e Ciklit të Dytë, sistemi me kohë të plotë dhe sistemi me kohë të pjesshme, të cilët kanë shlyer të gjitha provimet , do               të bëhet on-line nga data 09-12 Mars 2015 në faqen zyrtare www.fshn.edu.al.

            Brenda datës 16 Mars 2015, ora 14:00 studentët duhet të dorëzojnë pranë sekretarisë së departamentit tezën e diplomës.

 II.       Provimi i diplomës për studentët e Ciklit të Dytë (Master i Shkencave dhe Master Profesional), do të bëhet në datën 20 Mars 2015.

 

Comments