Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftim për sezonin e paradiplomimit

 NJOFTIM

 

 Në kuadër të administrimit sa më të mirë të sezonit të paradiplomimit po ju informojmë se:

 

CIKLI  I DYTE I STUDIMIT 

MASTER PROFESIONAL VITI II

I.        Regjistrimi për Provime në sezonin e paradiplomimit për studentët e Ciklit të Dytë ,do të bëhet on-line nga data 03-11 Prill 2017 në faqen zyrtare http://www.unitir.edu.al/.

                     Në këtë sezon ju mund të regjistroheni deri në katër lëndë për rishikim note.

          II.       Provimet e sezonit të paradiplomimit  për studentët e Ciklit të Dytë do të bëhen në datata 14,18,19,20,21 Prill 2017

         III.      Regjistrimi për Provim diplome  për studentët e Ciklit të Dytë ,të cilët kanë shlyer të gjitha provimet , do të bëhet on-line në datat 22,23,24,25 Prill 2017 

                    në faqen zyrtare http://www.unitir.edu.al/.

         IV.      Provimi i diplomës për studentët e Ciklit të Dytë, Master Profesional, do të bëhet në datën 28 Prill 2017.


SHENIM : Nuk do lejohen të futen në provim të gjithë studentët të cilët nuk kanë shlyer detyrimet financiare.

Comments