Informacion mbi aktivitetet e ditës së parë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Duke Ju uruar mirë se ardhjen pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës ju informojmë se :

Në orën 8.30 në sallën 412A organizohet takimi i mirë se ardhjes me Dekanin e fakultetit dhe Përgjegjësat e departamenteve.

Në orën 9.30 sipas tabelës në vijim organizohen takimet me përgjegjësat e departamenteve

 DEGA    SALLA ORA
 KIMI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE 212A 9.30
 KIMI INDUSTRIALE DHE MJEDISORE 212A 10.00
 INFORMATIKE 412A 9.30
 TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI KLASA D2 9.30
 BIOLOGJI 101B 9.30
 FIZIKE 301B 9.30
 KIMI 313A 9.30
 MATEMATIKE 304C 9.30
 BIOTEKNOLOGJI 204C 9.30
 INXHINIERI MATEMATIKE DHE INFORMATIKE KLASA D1 9.30