Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftimet ne shtator

Datë 25.09.2017

Njoftim mbi afatet kohore për aplikim,shqyrtim,ankimim dhe regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve për vitin akademik 2017-2018.

 

Për më shumë informacion kliko: KETU

 

Datë 14.09.2017

Njoftohen të gjithë kandidatёt e interesuar se janë hapur aplikimet pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Për më shumë informacion kliko: KETU

 

Datë 12.09.2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se janë shpallur listat fituese për Ciklin e Parë për vitin akademik 2017-2018, për trojet dhe kategoritë e veçanta.

Regjistrimi i fituesëve duhet të kryhet deri më datë 19.09.2017 

 

 

Për tu njohur me fituesit kliko: KETU

 

Datë 07.09.2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se  fillojnë aplikimet për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi në programet e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të studimeve.


Aplikimet fillojne nga data 7 shtator deri më datë 19 shtator 2017.

 

Për më shumë informacion kliko: KETU

 

 

Datë 23.08.2017

Udhëzim nr. 18, datë 16.08.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin

 nr. 15,  datë  19.05.2017   "Për  procedurat  e  aplikimit  dhe  të  regjistrimit  në programet  

e  ciklit të parë  të studimeve , në programet e studimeve me karakter profesional,  si  dhe  në programet  e integruara  të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2017 -2018"

 

Për më shumë informacion kliko : KETU

 

Datë 03.08.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

 

Jane shpallur kriteret e pranimit në Ciklin e Dytë për vitin akademik 2017-2018

 

Për më shumë informacion kliko : KETU

Comments