Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftohen studentët e Vitit të I dhe Vitit të II të Ciklit të Parë, si dhe studentët e Ciklit të Dytë të studimeve, Viti i I Master i Shkencave në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se është shpallur orari i sesionit të verës.

Departamenti i Biologjise

Bachelor ne Biologji

Master i Shkencave ne Biologji Mjedisore

Master i Shkencave ne Biologji Molekulare

Master i Shkencave ne "Biologji", me profil Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte

 

Departamenti i Bioteknologjise

Bachelor ne Bioteknologji

Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe Industriale


 

Departamenti i Fizikes

Bachelor ne Fizike

Master i Shkencave ne Fizike

Master i Shkencave ne "Fizike" me profil "Mesues per arsimin e mesem dhe te larte" 

 

Departamenti i Informatikes

Bachelor ne Informatike

Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni

Master i Shkencave ne Informatike

Master i Shkencave në "Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

 

Departamenti i Kimise

Bachelor ne Kimi

Master i Shkencave ne Kimi

Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

 

Departamenti i Kimise Industriale

Bachelor në "Kimi dhe Teknologji Ushqimore"

Bachelor në Kimi Industriale e MjedisoreMaster i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore

Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore

Departamenti i Matematikes

Bachelor në Matematikë

Master i Shkencave në Matematikë

Master i Shkencave, në "Mësuesi në Matematikë për AML", me profil "Mësues në Matematikë për arsimin e mesëm e të lartë"


 

Departamenti i Matematikes se Aplikuar

Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Master i Shkencave në Inxhinieri Matematike dhe Informatike