Faqja kryesore‎ > ‎

Njoftohen të gjithë studentët e Vitit të Dytë Msc AML Biologji, Matematikë, Fizikë, Kimi dhe Informatikë që praktikën pedagogjike mund ta zhvillojnë në periudhën 18 Janar 2021 - 26 Shkurt 2021, në rrethet ku banojnë aktualisht

Ju sqarojmë që do të mundësohet si çdo vit praktika në gjimnazet e Tiranës, por për të gjithë ato studentë të cilët po e ndjekin mësimin online nga rrethet ku banojnë do ju mundësohet kryerja e praktikës pedagogjike pranë shkollave të mesme të rrethit përkatës.

Për të gjithë studentët që do të kryejnë praktikën nëpër rrethe të ndryshme me përjashtim me Tiranën duhet që:

Te dorezojne nga datat 30 Nëntor - 15 Dhjetor elektronikisht në sekretaritë e departamenteve Vërtetimin e marrë nga Zyrat Vendore te Arsimit Parauniversitar

Per te shkarkuar formatin e vertetimit kliko: KETU

Per tu njohur me adresat e email te sekretarive kliko: KETU

Per tu njohur me Miratimi i Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sporteve për kryerjen e praktikës pedagogjike pranë rretheve ku studentët banojnë kliko: KETU