Faqja kryesore‎ > ‎

Noftim për studentët në Ciklin e Parë të Studimeve Bachelor dhe në Ciklin e Dytë të Studimeve Master, të cilët nuk janë pajisur me numër matrikullimi nga QSHA

Për studentët e regjistruar në vitin akademik 2018-2019 kliko: Këtu

Për studentët e regjistruar në vitet akademike: 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 kliko: Këtu