Orari i Bioteknologjise

Dega

viti

lenda

Klasa

Pedagogu

salla

dita

ora

Bachelor në "Bioteknologji"

1

Matematikë

A

Eralda Gjika

301B-401B

15

8.00-10.00

Bachelor në "Bioteknologji"

1

Kimi e Përgjithshme

A

Frosina Teli

301B-401B-303B

22

8.00-10.00

Bachelor në "Bioteknologji"

1

Fizikë e Përgjithshme

A

Arjan Xhelaj

301B-401B-406A (Zoologjia)

2-mars

8.00-10.00

Bachelor në "Bioteknologji"

2

Kulturat Qelizore dhe Indore

A

Valbona Mata

101B-111B

28

8.00-10.00

Bachelor në "Bioteknologji"

2

Biologji Molekulare

A

Ariola Bacu

101B-111B

21

8.00-10.00

Bachelor në "Bioteknologji"

2

Biokimi dhe metabolizmi sekondar

A

Artan Trebicka

101B-111B-201C

14

8.00-10.00

Bachelor në "Bioteknologji"

3

Virologji - Imunologji

A

Klementina Puto

301B-401B

13

8.00-10.00

Bachelor në "Bioteknologji"

3

Energjia & Biomasa

A

Agim Malja

301B-401B

20

8.00-10.00

Bachelor në "Bioteknologji"

3

Bioteknologji Ushqimore

A

Linda Luarasi

301B-401B

27

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

1

Kulturat Qelizore dhe Indore

A

Valbona Mata

110C-210C

22

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

1

Histoteknologjia

A

Zhaneta Trojani

305C

8-mars

13:00-15:00

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

1

Biostatistikë e Avancuar

A

Mynyr Koni

305C

4-mars

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

2

Vleresimi,ruajtja,e krijimi i bimeve me interes ekonomik

A

Ariana Ylli

314A

11

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

2

Markerat molekular dhe shumllojshmeria gjenetike

A

Ariola Bacu

210C

15

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

2

Impakti ligjshmeria dhe menaxhimi OMGJ

A

Ariola Bacu

314A

18

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

2

Bioteknologjia e sistemeve ujore-bioindikatoret

A

Ariana Ylli

Salla F (108 C)

22

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

2

Bioenergjitika

A

Spiro Drushku

304C

25

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"

2

Akuakultura dhe bioteknologjia detare

A

Rigerta Sadikaj

303B

1-mars

10.30-12.30

Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore"

1

Mikrobiologjia Mjedisore

A

Klementina Puto

201C

21

8.00-10.00

Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore"

1

OMGJtë- Ndikimi në Mjedis

A

Ariola Bacu

110C

26

15.30-17.30

Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore"

1

Menaxhimi dhe rehabilitimi mjedisor detar

A

Rigerta Sadikaj

110C

4-mars

10.30-12.30

Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore"

1

Mbrojtja e tokës nga erozioni

A

Oltion Marko

110C

8-mars

8.00-10.00