Orari i Fizikes


viti

lenda

Klasa

Pedagogu

salla

dita

ora

Bachelor në "Fizikë"

1

Praktikum e fizikes

A

Polikron Dhoqina

301B-401B-112A

15

10.30-12.30

Bachelor në "Fizikë"

1

Fizikë I

A

Antoneta Deda

301B-401B-304C

22

10.30-12.30

Bachelor në "Fizikë"

1

Algjebër dhe gjeometri

A

Thanas Xhillari

301B-401B-219A-221A-305C-Salla BT (106 C)

1-mars

10.30-12.30

Bachelor në "Fizikë"

2

Matematike e aplikuar

A

Elisabeta Koci

301B-401B-101B-111B

14

10.30-12.30

Bachelor në "Fizikë"

2

Fizike III (Elektromagnetizem)

A

Sonila Boci

301B-401B-410A

21

10.30-12.30

Bachelor në "Fizikë"

2

Analize numerike

A

Artan Borici

301B-401B-
406A (Zoologjia)

28

8.00-10.00

Bachelor në "Fizikë"

3

Fizike V (Fizika Moderne)

A

Floran Vila

301B-401B-Lab. Teknologjise, kati II

13

10.30-12.30

Bachelor në "Fizikë"

3

Fizika e zbatuar

A

Dode Prenga

301B-401B-112A

20

10.30-12.30

Bachelor në "Fizikë"

3

Bazat e Mekanikes Kuantike

A

Mimoza Hafizi

101B-111B-319A-321A

27

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Fizikë"

1

Mekanikë Kuantike

A

Mimoza Hafizi

210C-303B

21

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Fizikë"

1

Kristalografi

A

Marie Dede

303B-112A

28

8.00-10.00

Master i Shkencave në "Fizikë"

1

Mekanikë Statistike

A

Margarita Ifti

214A

4-mars

15.30-17.30

Master i Shkencave në "Fizikë"

1

Dinamikë jolineare

A

Margarita Ifti

303B-
406A (Zoologjia)

8-mars

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Fizikë"

2

Fizike mjeksore

A

ENGJELL HYSENBEGASI

311B

13

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë"

2

Fizike materialesh 2

A

Teuta Dilo

303B

19

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë"

2

Fizike llogaritese

A

Artan Borici

303B

25

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë"

2

Fizike grimcash elementare

A

Artan Borici

406A (Zoologjia)

1-mars

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Zvillim kurrikule

A

Fatmir Bezati

305C

18

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Vlerësim

A

Valbona Sota

305C

22

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Të nxënit dhe menaxhimi i klasës

A

Gerda Sula

305C-
406A (Zoologjia)

27

15.30-17.30

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Psikologji Zhvillimi

A

Elvana Agushi

305C-
406A (Zoologjia)

4-mars

13.00-15.00

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

1

Metodikat e mësimdhënies dhe Mendimi kritik

A

Dorina Rapti

305C

8-mars

15.30-17.30

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Probleme te fizike moderne

A

Floran Vila

305C

25

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Kompjuteri ne mesimdhenien e fizike

A

Bejo Duka

305C

14

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Histori fizike

A

Zenun Mulaj

305C

18

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Elemente te TPR

A

Halil Sykja

305C

25

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Elekromagnetizmi ne mjedis

A

Halil Sykja

305C

25

10.30-12.30

Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

2

Didaktike e fizike 2

A

Polikron Dhoqina

Salla BT (106 C)

1-mars

8.00-10.00